Για τα δέκατα γενέθλια της Σοφίας

    Update Required
    To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
  • Score: PDF

Για τα δέκατα γενέθλια της Σοφίας

Herzlichen Glückwunsch
Herzlichen Glückwunsch
zum Geburtstag!
zum Geburtstag!

Herz- und -li- und -chen und Glückwunsch
Herzlichen Glückwusch zum Geburtstag!
Herz- und -li- und -chen und Glückwunsch
Herzlichen Glückwusch zum Geburtstag!

Meine Sophia
Meine Sophia
wird heute zehn!
wird heute zehn!

Mei- und -ne- und So- und -phia
Meine Sophia wird heute zehn!
Mei- und -ne- und So- und -phia
Meine Sophia wird heute zehn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *