ενημέρωση arch: φοβερή μετάφραση!

Χα χα, καλα, ο πακμαν εγραψε σημερα (τελευταία σειρα: Η μεταφραση!):


# pacman -Syu
:: Συγχρονισμός βάσης πακέτων...
core ενημερωμένο
extra ενημερωμένο
community ενημερωμένο
multilib ενημερωμένο
:: Έναρξη πλήρους αναβάθμισης συστήματος...
ουδέν πρακτέον
#

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *