Έκδοση του διδακτορικού (SVH)

Από την Πέμπτη το βιβλίο μου είναι πλέον έτοιμο για παραγγελία. Print-on-Demand, φυσικά. Στην έκδοση αυτή έχω βελτιώσει κατά πολύ το κείμενο του διδακτορικού, έχω κάνει κάποιες διορθώσεις και βελτιώσεις.

Η σελίδα του βιβλίου είναι εδώ.

Καλή ανάγνωση!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *